[metaslider id=11715]

Po vyhodnocení veřejné soutěže na uskutečnění projektu došlo k rozdělení prací na fasádě a obložení kostela (předmět veřejné sbírky) do dvou etap. 

Akt. ke dni 1.1.2021:

Veřejná sbírka na získání prostředků na opravu fasády kostela skončila ke dni 31. 12. 2020. Všem dárcům patří velké poděkování – a to jak za finanční příspěvek, tak i za modlitby.

———————————————————————-

Akt. ke dni 6.12.2020:

Informuji vás všechny také o stavu veřejné sbírky. Předně se srdečným poděkováním za vaše dary. O půlnoční, která bude přenášená přes YouTube, pokud se do Vánoc stav dramaticky nezlepší, bude bohoslužba sloužená za vás, i všechny dobrodince farnosti a kostela, farníky, občany. Stav veřejné sbírky je v současné době k 19.11. 7 918.- Kč. Probíhá umořování finančních pohledávek, vyjednávání o půjčce od města. Ta je prakticky schválená. Tento týden rozešleme více než sto oslovení firmám, s některými bylo jednáno ústně. Pokusím se ozřejmit stav v celých číslech.

Na dokončení obkladu kostela (celkem 1 492 430 Kč) chybí doplatit 717 143 Kč. 

Uhrazená „polovina“ částky je strukturována takto:

  • Město 149 243 Kč
  • MK ČR 200 000 Kč
  • Farnost 363 040 Kč (210 000 Kč z veřejné sbírky)

Celkem zaplaceno 712 283 Kč. Zbývá 780 147 Kč.

Pokud byste se rozhodli nám přispět, budeme moc rádi. Číslo účtu je 5528414319/0800. Na dar je možné vyhotovit potvrzení na slevu výpočtu daně. Kostel je již z vnější části opraven a zabezpečen co do pronikání vlhkosti (fasáda, chemická sanace a sochy 2016 – 2018) a větrání zdiva (obklad žulovými deskami 2019 – 2020). Letos dojde ještě ke vztyčení několika náhrobních kamenů kolem obvodu kostela. Zbývají kamenné portály. Končí tak práce započaté v roce 2016. V příštím roce se nám snad podaří vrátit i křížek na věž.

Poděkování

Děkuji vám všem, občanům, farníkům. Veliké dílo jsme dali společně dohromady. Děkuji našim sponzorům a mezi nimi předně městu Přibyslav, které si zaslouží nějaké oficiálni uznání za péči o památky ve svém katastru.

P. Mgr. Pavel Sandtner, administrátor

Citováno z Přibyslavského občasníku, prosinec 2020. Číslo 360.

———————————————————————-

Akt. ke dni 9.3.2020:

Poděkování

Jménem Římskokatolické farnosti děkujeme všem dárcům za dary uložené na účet veřejné sbírky. Celkem se v roce 2019 vybralo 847 604 Kč. Na dárce pamatuji v modlitbách. Aktuální stav sbírky je 81 187 Kč. I v tomto roce cílíme na částku 1 000 000 Kč. Veřejná sbírka na opravu fasády kostela. Číslo účtu 5528414319/0800.

P. Mgr. Pavel Sandtner, administrátor

Citováno z Přibyslavského občasníku, březen 2020. Číslo 351.

———————————————————————-

Akt. ke dni 19.2.2020:

Opravy v chrámu Narození sv. Jana Křtitele v roce 2019

Kazatelna byla restaurována a dokončena v letošní druhé etapě nákladem 382 433 Kč. Práce byly uhrazeny z dotace Ministerstva kultury ČR.

Za podpory města Přibyslav, farnosti a Ministerstva kultury ČR byla realizována první část poslední etapy opravy fasády kostela a to v nákladu 2 748 563 Kč. Za pomoci Ministerstva kultury a prostředků farnosti jsme provedli očištění a restaurování umělých mramorů v nákladu 390 00 Kč. V rámci dodatečné dotace z Ministerstva Kultury ČR, za podpory města a z prostředků farnosti jsme mohli realizovat část etapy – obložení soklu, ve výši 400 000 Kč.

Ve veřejné sbírce se celkem za rok 2019 vybralo 847 604 Kč. Všem firmám a dárcům děkuji a modlím se za ně! Částka byla použita na úhradu nákladů spojených s opravou fasády kostela. Částky přijaté v posledním týdnu roku 2019 (cca 80 000 Kč) budou použity v tomto roce na uhrazení další etapy. Zůstávají tedy na účtu.

Pavel Sandtner

Citováno z Přibyslavského občasníku, únor 2020. Číslo 350.

———————————————————————-

V letošním roce provedeme opravu fasády na severní straně kostela. Objem prací bude proveden ve vysoutěžené ceně  2 748 563 Kč. Cílová částka, kterou bychom v roce 2019 chtěli shromáždit na sbírkovém účtu, je 1 000 000 Kč.

Obklad žulovými deskami by se uskutečnil v roce 2020, dá-li Pán, za vysoutěženou cenu 1 892 426 Kč. Reálně nasbíraná částka bude doplněna z dotací města Přibyslav, Ministerstva kultury ČR a běžného účtu farnosti.

Na dar je možné vystavit potvrzení pro úlevu daně z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Můžete se zapsat do veřejné listiny dárců, která je k dispozici v sakristii nebo na městském úřadě, a bude zveřejněna. Pokud byste byli ochotni nám pomoci, můžete přispět na účet č. 5528414319/0800 nebo v hotovosti do pokladničky v kostele či na městském úřadě.

Ke dni 28. 2. 2019 je na účtu 146 368 Kč. 

Pavel Sandtner

Citováno z Přibyslavského občasníku, duben 2019. Číslo 340.

...