[metaslider id=11715]

Co jsou lidové misie? Jsou pozvánkou ke znovu objevení krásy života s Bohem; je to čas k prohloubení důvěry mezi lidmi; je to čas věnovaný revizi osobního života. Kdy a kde budou?  6. – 13. listopadu 2016 v Přibyslavi. Jaký bude program? Vice v článku.

Neděle – 6. 11. 2016 – Den Páně – den milosrdenství

8:00 – Mše svatá s misijní promluvou (Přibyslav)

9:30 – Mše svatá – slavnostní otevření misií (Přibyslav)

  • zpěv k Duchu Svatému
  • přinesení relikvie sv. Vincence de Paul
  • symbolické odevzdání farnosti misionářům

11:00 – Mše svatá (Stříbrné Hory)

15:00 – Požehnání + Misijní promluva pro ženy (kostel)

16:45 – Misijní promluva pro muže (kostel)

18:00 – Mše svatá s misijní promluvou (Přibyslav)

18:00 – Mše svatá s misijní promluvou (Žižkovo Pole)

21:00 – Krátká adorace a eucharistické požehnání pro farnost – promluva na mších: O Božím milosrdenství

Pondělí – 7. 11. 2016 – Den odpuštění

7:30 – Mše svatá – promluva na téma: Sv. Vincent de Paul

8:30 – Škola modlitby (kostel)

10:00 – 11:00 – Otevři a čti (fara)

10:00 – Návštěva nemocných

11:35 – 12:20 – Náboženství 2. roč.

17:00 – Kající pobožnost (kostel)

17:30 – Mše svatá – promluva na téma: Odpuštění jako dar

18:30 – 19:30 – Otevři a čti (fara)

21:00 – Krátká adorace a eucharistické požehnání pro farnost

Úterý – 8. 11. 2016 – Den seniorů

6:30 – Příležitost ke svátosti smíření

7:30 – Modlitba s misionáři (kostel)

10:00 – Návštěva nemocných

16:30 – Vzpomínáme, děkujeme, odpouštíme a prosíme (na hřbitově v Přibyslavi)

17:30 – Mše svatá s udělováním svátosti nemocných (Přibyslav) – promluva na téma: Svátosti – posila na cestě životem

18:00 – Mše svatá (Žižkovo Pole) – promluva na téma: Stáří – čas na svědectví

18:30 – Radostné posezení pro seniory  (fara)

21:00 – Krátká adorace a eucharistické požehnání pro farnost

Středa – 9. 11. 2016 – Den dětí

6:30 – Příležitost ke svátosti smíření

7:30 – Mše svatá (Přibyslav) – promluva na téma: Malá cesta od sv. Terézie

10:00 – Návštěva nemocných

10:00 – 11:00 – Poznej sám sebe I. (fara) – program pro manžele a mládež od 17 let

12:25 – 13:10 – Náboženství 4. roč.

13:15 – 14:00 – Náboženství 5. + 6. roč.

16:00 – Příležitost ke svátosti smíření

17:00 – Růženec se sv. Vincentem

17:30 – Mše svatá s promluvou pro děti – promluva na téma: O zkušenosti malého prince

18:30 – 19:30 – Poznej sám sebe I. (fara) – program pro manžele a mládež od 17 let

21:00 – Krátká adorace a eucharistické požehnání pro farnost

Čtvrtek – 10. 11. 2016 – Den eucharistie

6:30 – Příležitost ke svátosti smíření

7:00 – 7:45 – Náboženství 7. + 8. + 9. roč.

7:30 – Modlitba s misionáři (kostel)

10:00 – Vysluhování svátostí starým a nemocným lidem (v jejich domácnosti)

11:35 – 12:20 – Náboženství 1. roč.

12:25 – 13:10 – Náboženství 3. roč.

16:00 – Příležitost ke svátosti smíření

17: 00 – Škola modlitby + růženec (kostel)

17:30 – Mše svatá – promluva na téma: Ježíš dává sám sebe

18:30 – Křížová cesta se svícemi (venku)

21:00 – Krátká adorace a eucharistické požehnání pro farnost

Pátek  – 11. 11. 2016 – Den mládeže

6:30 – Příležitost ke svátosti smíření

7:30 –  Modlitba s misionáři (kostel)

10:00 – Vysluhování svátostí starým a imobilním lidem (v jejich domácnosti)

16:00 – Příležitost ke svátosti smíření

17:00 – Škola modlitby + růženec

17:30 – Mše svatá – promluva na téma: Povolání pro rozvoj

18:30 – Nikodémova noc – příležitost ke svátosti smíření, nebo na osobní rozhovory

18:30 – Setkání mládeže s bohoslovci (fara)

20:30 – Meditativní zpěvy z Taize před eucharistií

Sobota – 12. 11. 2016 – Den manželů

6:30 – Příležitost ke svátosti smíření

7:00 – Mše svatá – promluva na téma: Maria – první učednice

8:00 – Škola modlitby

9:00 – Mše svatá v DPS

9:00 – Poznej sám sebe II. (fara) – program pro manžele a mládež od 17 let

10:00 – Setkání ministrantů

14:00 – Cesta manželů (od kostela v Přibyslavi do kaple v Dolní Jablonné)

16:30 – Příležitost ke svátosti smíření

17:00 – Růženec

17:30 – Mše svatá s obnovou manželských slibů – promluva na téma: Manželství – vysoká škola lásky

18:30 – Prezentace Zázračné medaile a Sdružení Mariánské mládeže

19:00 – Večer pro děti a mladé (fara)

21:00 – Krátká adorace a eucharistické požehnání pro farnost

Neděle – 13. 11. 2016 – Misijní den

8:00 – Mše svatá (Přibyslav) – promluva na téma: Kříž v našem životě

9:30 – Mše svatá (Přibyslav) – promluva na téma: Kdo mi dává hodnotu?

  • ukončení misií a Te Deum
  • požehnání misijního kříže
  • odevzdání dekretu o ukončení misií
  • vyslání misionářů
  • společné agape (fara)

Možnost osobního rozhovoru s misionáři, resp. duchovního vedení mimo uvedený program. Je vhodné domluvit se telefonicky – o. Jan: 604 296 423

...