[metaslider id=11715]

Předně bychom vám všem chtěli srdečně poděkovat za vaši vstřícnost a pochopení, s jakým jste ke sbírkám ve dnech 19. 4. 2008 a 26. 4. 2008 přistoupili. Děkujeme vám všem, kteří jste se ochotně zapojili do obcházení s kasičkami „dům od domu“ a tím nám pomohli uskutečnit celou akci.

Výtěžek z těchto dvou dní činil 288 074,- Kč. Po sepsání protokolů přijal pan farář další finanční dary v hodnotě 4 100,- Kč. Celkový výtěžek tedy činí 292 174,- Kč. Celá tato částka byla uložena na zvláštní bankovní účet s číslem 030015-1120706379/0800, který je určen na shromažďování příspěvků na opravu varhan v naší farnosti.

Pokladnička č. Obec Darovaná částka
001/2007 Hesovská, Na Vyhlídce, Filipova 4 720,00 Kč
002/2007 Žižkova, Rašínova, U Barevny, U Trati 7 390,00 Kč
003/2007 Prokopova, Pelikánova, Komenského, Nerudova 14 733,50 Kč
004/2007 Bechyňovo nám., Kostelní, Vyšehrad 15 570,00 Kč
005/2007 Tyršova, Tržiště 18 220,00 Kč
006/2007 Nezvalova, U Lesa, Niklfeldova 12 518,00 Kč
007/2007 Česká, Havlíčkova, Příkopy, Hasičská, Krátká 6 082,00 Kč
008/2007 Gen. Luži, Jana Otty, Zahradní, Lesnická 13 980,00 Kč
009/2007 Pecháčkova, Cihlářská, Dr. Půži 6 563,50 Kč
010/2007 Bezručova, Wollkerova, Jiráskova 14 234,50 Kč
011/2007 Ronovská, Malinského, Bezpalcova, U Koupaliště, Podrázského 5 863,00 Kč
CELKEM 119 874,50 Kč
Pokladnička č. Obec Darovaná částka
001/2007 Modlíkov 24 602,50 Kč
002/2007 Poříčí 3 010,00 Kč
003/2007 Dolní Jablonná 35 880,00 Kč
004/2007 Ronov nad Sázavou 1 645,50 Kč
005/2007 Česká Jablonná 29 750,00 Kč
006/2007 Olešenka 15 420,00 Kč
007/2007 Dvorek, Uhry 11 030,00 Kč
008/2007 Nové Dvory (1/2) 8 400,00 Kč
009/2007 Dobrá 8 028,50 Kč
010/2007 Nové Dvory (2/2) 8 435,00 Kč
011/2007 Keřkov 9 288,00 Kč
012/2007 Hesov, Hřiště 12 710,00 Kč
CELKEM 168 199,50 Kč

Do ŘKF Přibyslav patří ještě obec Žižkovo Pole. V této obci byla sbírka realizována obdobným způsobem již v minulém roce a byla určena na generální opravu tamních varhan.

Veřejná sbírka ale těmito dny nekončí. Připravujeme vyúčtování k ukončení prvního roku sbírky. O přehledu všech aktiv vás budeme informovat v příštích číslech. I nadále zůstává v platnosti bankovní účet s číslem 030015-1120706379/0800 i rozmístění kasiček, které se nacházejí v podatelně Městského úřadu Přibyslav, na Farním úřadě Přibyslav a v Informačním centru v Přibyslavi.

Za veškeré příspěvky srdečně děkujeme.

Karel Březina a Marie Zrzavá

...