[metaslider id=11715]

Milé sestry, milí bratři, zvu vás k modlitbám za naše zesnulé. S vírou v Boží milosrdenství a s nadějí na ospravedlnění vzpomínejme na naše drahé. I na ty, kteří nám mnoho dobrého neprokázali. Čiňme tak s vědomím, že každý z nás bude jednou takovou přímluvu potřebovat. Společně se budeme modlit také v kostele a na hřbitově.

O slavnosti všech svatých 1. listopadu 2018 bude mše sv. v 8.00 a v 18.00 hodin v kostele.

Můžete se připojit 2. listopadu v 17.00 hodin ke mši svaté v kostele a po ní k průvodu a modlitbám na hřbitově. V oktávu modliteb za zemřelé se budeme opět modlit ještě 8. 11. v 17.00 a potom na hřbitově.

Citováno z listopadové Římsy, kde je také více rozepsána praxe odpustků:

http://www.farnostpribyslav.cz/wp-content/uploads/2018/10/Rimsa-2018-11_web.pdf

 

...