[metaslider id=11715]

Investiční náklady

Nákup vozidel pro terénní služby Oblastní charity Havlíčkův Brod, které není možné financovat z finančních zdrojů.

Ostatní charitní služby poskytované v působnosti Oblastní charity Havlíčkův Brod

Dokrytí nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec. Možnost použití finančních prostředků na investiční náklady do služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod.

Přímá pomoc potřebným

Pro řešení akutních situací, kde byla využita veškerá dostupná pomoc ze strany státu, obcí i rodiny. Pomoc bude poskytnuta dle stanovených pravidel organizace.

Dar na realizaci humanitárních projektů v Indii

1. projekt: Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore – Karnataka.
2. projekt: Dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka.
3. projek: na mzdy provoz a údržbu školního autobusu v oblasti Mansapur.

Mimořádné situace

Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů, apod. pomoc uprchlíkům

Oblastní charita Havlíčkův Brod

1 comment

Odpovědět