[metaslider id=11715]

Dispens od povinnosti účasti na nedělní mši svaté a závazná pravidla k omezení šíření nákazy novým koronavirem při bohoslužbách a farních akcích.

Vzhledem k celospolečenské snaze o omezení šíření nového koronaviru, způsobujícího onemocnění COVID-19, tímto počínaje dnešním dnem až do 5. neděle postní (29. března 2020, včetně) uděluji dispens od povinnosti účasti na nedělní Mši svaté všem diecézanům a věřícím na území Královéhradecké diecéze, pro které platí alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

 1. mají akutní příznaky respiračního onemocnění či virózy, jež se s respiračním onemocněním obvykle pojí;
 2. z konkrétních okolností mají odůvodněnou obavu, že mohli být nakaženi (blízký kontakt s nakaženými);
 3. jsou v karanténě dle rozhodnutí či doporučení orgánu veřejné moci či veřejného zdraví;
 4. jsou u nich dány důvody, pro které je rozumné dodržovat karanténu (návrat z rizikové oblasti);
 5. byli či jsou v blízkém kontaktu s osobami, pro které platí některý z bodů a) až d);
 6. mají vážnou či chronickou nemoc či jinak oslabenou imunitu.

Závazná pravidla pro duchovní:

Dále všem duchovním Královéhradecké diecéze ukládám, aby až do 5. neděle postní (29. března 2020, včetně) dodržovali následující pravidla:

 1. v kropenkách u vchodu kostelů nebude svěcená voda a viditelnou překážkou se zamezí vkládání rukou do nich;
 2. pozdravení pokoje při Mši svaté se vynechá, případně při něm bude podání ruky nahrazeno pokývnutím hlavy;
 3. kněží, pro které platí některý z důvodů dispense dle výše uvedeného se zdrží slavení Mše svaté s účastí lidu, slouží v soukromí a modlí se za nemocné; ostatní duchovní je – podle možnosti – nahradí obdobně jako v době dovolených;
 4. při podávání Svatého přijímání nechť se dbá mimořádných hygienických opatření, zejména je doporučeno nové umytí rukou či dezinfekce rukou před podáváním;
 5. po uvedenou dobu bude přiměřeně omezeno pořádání farních akcí s hromadnou účastí.

V Hradci Králové dne 10. března 2020

Jan Vokál
biskup královéhradecký

...