[metaslider id=11715]

„Začínáme dobu adventní přípravy na setkání s Kristem. Myslíme na to, jak lidstvo toužebně očekávalo příchod Vykupitele, kterého Bůh slíbil ústy proroků. I my toužíme, aby Kristus přicházel stále víc mezi nás a do našeho nitra, a připravujeme se na setkání s ním tváří v tvář na konci věků.“ Těmito slovy oslovil P. Pavel Sandtner přítomné, aby je připravil k účasti na slavení obřadu.

Krátce poté následovala žehnací modlitba nad mnoha adventními věnci, které si donesli věřící:

„Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce,
dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě.
Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci
ale sesíláš nám své světlo a svou spásu.
Prosíme tě, požehnej tento věnec,
ať je pro nás znamením toho,
že nám, kteří žijeme v čase,
dáváš účast na svém věčném životě
bez začátku a konce.
A svíčky, které na něm budeme rozsvěcovat,
ať nám připomínají,
žes nám poslal svého Syna
a chceš, abychom ho následovali
a žili jako děti světla.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.“

Fotogalerie ze dne 27.11.2016

Foto: Marie Zrzavá

...