[metaslider id=11715]

Do věčného života povolal Pán Ježíš Kristus svého věrného služebníka a obětavého kněze. Rozloučení proběhne při mši svaté v sobotu 11. 2. 2017 v 10:30 hod. ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Poté budou jeho tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově.

P. Ing. Stanislav Stařík SDB

Narodil se 30. 6. 1926 v Přibyslavi, na kněze byl tajně vysvěcen 30. 9. 1962 v Praze a dlouhá léta působil v duchovní správě v Medlově u Uničova. Zemřel v den svátku Uvedení Páně do chrámu v kruhu příbuzných v Přibyslavi.

2017-02-02_Starik_parte

Zdroj: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/4436-zemrel-reholni-knez-p.-stanislav-starik-sdb.html

...