Dispozice varhan

Varhany v Přibyslavi – dvoumanuálový mechanický kuželkový nástroj postavil Emanuel Štěpán Petr z Prahy v roce 1890 (op. 39) za 2860 zlatých. Původní dispozice byla tato:

I. man (C – f3, 54)
Bourdon 16´
Principal 8´
Fléta 8´
Gamba 8´
Oktáva 4´
Kryt 4´
Mixtura 2 2/3´

II. man (C – f3, 54)
Princ. houslový 8´
Kryt jemný 8´
Roh 8´
Salicional 8´
Fugara 4´

Pedál (C – d1, 27)
Violonbas 16´
Subbas 16´
Oktavbas 8´

Spojky: II/I, I/P, pevné kombinace: P-MF-F-Pl, crescendo

 

Nástroj byl v minulosti několikrát opravován. V roce 1903 jej opravil J. Šturma, v roce 1933 B. Žloutek, v roce 1947 přistavěl žaluzii L. Hauser a za působení varhaníka Josefa Karla (v roce 1983) došlo k úpravě dispozice, zvláště ve II. manuálu. Střední opravu provedl v roce 1992 Jan Karel ze Sázavy, který pak v roce 2003 dodal nový plovákový měch. Stávající dispozice je tato:

I. man (C – f3, 54)
Bourdon 16´
Principal 8´
Fléta 8´
Salicional 8´
Oktáva 4´
Kryt 4´
Mixtura 2 2/3´

II. man (C – f3, 54)
Kryt jemný 8´
Gamba 8´
Roh 4´
Fugara 2´
Kvinta 1 1/3´

Pedál (C – d1, 27)
Violonbas 16´
Subbas 16´
Oktavbas 8´

Spojky: II/I, I/P, crescendo, pevné kombinace P-MF-F-Pl, žaluzie II, tremolo

 

Nástroj je vestavěn do novorenesanční polychromované varhanní skříně. O významu nástroje svědčí i skutečnost, že cínové prospektové píšťaly byly v roce 1918 uchráněny před rekvizicí. Jelikož všechny dosavadní opravy byly většinou jen dílčí, bude zapotřebí repasovat zejména tónovou mechanickou trakturu včetně kuželkového systému vzdušnic. Při té příležitosti by se měly konzervovat veškeré dřevěné součásti varhan a v úvahu přichází i návrat dispozice do původního stavu.

 

Zdroj: Informace jsou čerpány od diecézního organologa, prof. Václava Uhlíře.