Pastorační rada

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517 par. 1 Kodexu kanonického práva.

Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk. 4,32).

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti se podílet na vytváření pastoračního programu.

Členové pastorační rady na období 2019 – 2023

P. Mgr. Pavel Sandtner

Zvolení členové rady:

Michael Omes
Petr Kasal
Ing. Marie Málková
Bc. Marie Blažíčková
Ing. Eliška Pometlová
Jan Henzl

Jmenovaní členové rady:

Bc. Anna Omesová
Mgr. Martin Ležák
Jan Bárta
Petr Málek
Veronika Lehrlová
Mgr. Eva Bártová

Funkce členů Pastorační rady farnosti Přibyslav:

Místopředseda:
Zástupce PR v ER: Michael Omes
Zapisovatelka: Marie Blažíčková

 

Stanovy pastorační rady farnosti ke stažení zde.