Výuka náboženství a katecheze dětí

Pojmy

Výuka náboženství

systematická činnost, navazuje nebo také ne na rodinnou náboženskou výchovu. Jejím smyslem a úkolem je:

  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot (morální zásady vyplývají z nich)
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

Katecheze dětí

předpokládá alespoň základy osobního života z víry, cílem je podporovat růst ve víře. Zahrnuje:

  • výchovu k modlitbě, ke svátostem, k pokání a k životu dítěte ve farnosti
  • uvádění do prvků svátků a slavností

Místo a náležitosti výuky náboženství

Náboženství v Římskokatolické farnosti Přibyslav se vyučuje na Základní škole Přibyslav.

Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022

Ročník

Den

Čas

Vyučující

1.

pondělí

11.35-12.20

Mgr. Pavel Sandtner

2.A

úterý

12.25-13.10

Lenka Omesová

2.B

čtvrtek

12.25-13.10

Lenka Omesová

2.C

čtvrtek

11.35-12.20

Lenka Omesová

3.

pondělí

12.25-13.10

Mgr. Pavel Sandtner

4.

pondělí

12.25-13.10

Mgr. Ludmila Kachlíková

5.

středa

12.25-13.10

Mgr. Ludmila Kachlíková

6.+7.

středa

13.15-14.00

Mgr. Ludmila Kachlíková

8.+9.

středa

12.25-13.10

Mgr. Pavel Sandtner

 

Výuka náboženství začne od 13. září 2021