[metaslider id=11715]

Restaurovaná křtitelnice v našem farním kostele Narození sv. Jana Křtitele byla zařazena mezi 30 památek ucházejících se o cenu Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 – v kategorii Péče o kulturní dědictví.

Cílem této ankety je najít nejlepší skutek, projekt vedoucí k rozvoji regionu v oblasti kultury a památkové péče.

Pokud byste chtěli tento restaurátorský počin (detail naleznete zde) podpořit, můžete hlasovat od 1. 3. do 31. 3. 2018 dvěma způsoby:

 

Elektronické hlasování:

Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii.

http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/

 

Písemné hlasování:

Hlasování je možné také prostřednictvím hlasovacího lístku z únorového čísla novin Kraje Vysočina (pouze originál hlasovacího lístku z novin je platný). Vyplněný hlasovací lístek je třeba zaslat na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“.

Eva Bártová

...