Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Současná barokní podoba farního kostela Narození sv. Jana Křtitele pochází z roku 1750, ovšem existenci liturgické stavby na tomto místě datujeme až do roku 1265. Písemný pramen zmiňuje výskyt kostela zasvěceného sv. Janu Křtiteli, patronovi johanitů. Jednalo se o gotickou stavbu (menší než současná podoba), jenž byla silně poničena v období husitských válek vojsky Jana Žižky obléhající město a přilehlý hrad. V roce 1750 vydal tehdejší majitel panství Karel Maxmilián z Dietrichsteina nařízení o stavbě nového kostela, určeným místem se stalo původní gotické, byl tak zachován duchovní význam tohoto místa. Prvého dubna téhož roku byl položen za velké slávy základní kámen, bílá mramorová deska s rytým nápisem s ozdobami byla zazděna do zdiva za hlavním oltářem, kde si ji také mohou návštěvníci kostela prohlédnout. Slavnostní vysvěcení kostela se konalo o tři roky později, v roce 1753, chrám byl zasvěcen Narození sv.Jana Křtitele. V roce 1767 zasáhl celou Přibyslav rozsáhlý požár, který poničil jednak kostel (střechu), tak i přilehlou gotickou věž. Zde byl dokonce požár tak mohutný, že došlo k roztavení zvonů. Vnitřní výzdoba kostela jako zázrakem požáru unikla.     

Barokní stavba s křížovou lodí má sedlovou střechu se sanktusníkem, v příčné lodi se nacházejí dva oltáře, stejně jako v lodi podélné. Strop mezi nimi je ozdoben rodovým znakem Dietrichsteinů, jehož poznávacím znakem jsou nápadné vinařské nože. Přímo naproti hlavnímu oltáři jsou umístěny varhany, které jako národní technická památka byly v roce 2011 zcela zrekonstruovány.      

Kolem kostela můžou návštěvníci shlédnout několik zachovaných unikátních pomníků – hrob podnikatele Josefa Hesse s náhrobkem v podobě Ježíše Krista od sochaře Josefa Maxe či hrob faráře Jana Brůžka, učitele Karla Havlíčka Borovského. Okolí chrámu je výjimečné i dalšími sochařskými unikáty, mezi něž lze bezesporu zařadit i Mariánský sloup vytvořený z podnětu P. Jana Cimbruka v roce 1998 významným akademickým sochařem (a bývalým starostou města) panem Romanem Podrázským. Sloup byl v témže roce vysvěcen – pyšní se faktem, že se jedná o jediný mariánský sloup vysvěcený ve 20.století! Při cestě do přilehlého lesoparku mohou návštěvníci shlédnout ještě Pietu z hořického pískovce.  

Zpracováno podle knihy: Marková, Lucie: Přibyslav. Havlíčkův Brod 2008.  

Nejbližší události v místě (rozmezí od 20.6. do 30.6.2024)

Den Čas Druh intence
čtvrtek
20.6.
18:30 Mše svatá

Za Antonína Kulíka

pátek
21.6.
17:30 Akce
18:30 Mše svatá

Za Josefa Slezáka a duše v očistci

sobota
22.6.
14:00 Akce
18:30 Mše svatá

Za farnost

neděle
23.6.
08:00 Mše svatá

Za poutníky

09:30 Mše svatá

Za Josefa a Marii Bořilovy, jejich děti a vnuka Lukáše

pondělí
24.6.
07:30 Mše svatá

Za rodinu Venclíkovu a Uchytilovu

úterý
25.6.
18:30 Mše svatá

Za Miloslava a Věru Bukovských, jejich rodiče a sourozence, za Helenku Trníkovou, Elišku a živou rodinu

středa
26.6.
07:30 Mše svatá

Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Lidušku, syna Miloslava a celý rod, za rodinu Řezníčkovu a za Vlaďku Kolkovou

čtvrtek
27.6.
18:30 Mše svatá

Za Jitku a Jaroslava Valečkovy, manžele Královy a ten rod

pátek
28.6.
17:30 Akce
18:30 Mše svatá

Za Marii a Jana Kasalovy, rodiče a dceru

sobota
29.6.
07:30 Mše svatá

Za Vladimíra a Emilii Polákovy a celou rodinu Polákovu, Votoupalovu, Vávrovu a rodinu Neubauerovu a Tonarovu

18:30 Mše svatá

Za Marii Syberovou, manžela, sourozence a všechny živé i zemřelé z toho rodu

neděle
30.6.
08:00 Mše svatá

Za farnost

09:30 Mše svatá

Za Václava Matějíčka, manžele Kumperovy a Janu Stankovou

Místo uskutečnění

49.5758922N, 15.7377633E

Sdílejte info