Smíření

Smíření

Ježíš lidem hříchy odpouštěl a lidi z hříchů uzdravoval. Moc odpouštět hříchy předal svým učedníkům, proto dnes můžeme přicházet ke zpovědi a zažívat Boží milosrdenství a lásku.

Svátost smíření může přijmout pouze pokřtěný člověk. Ke svátosti smíření má katolík přistoupit minimálně 1x ročně (nejlépe o Velikonocích), ale pro život a růst ve víře a budování vztahu je nejlepší pravidelná zpověď, tedy že se pravidelně staráme o svoji duši a o náš vztah s Bohem, chceme mu zůstat nablízku. 

Jaký smysl mají první pátky v měsíci?

V naší farnosti je příležitost k svátosti smíření vždy půl hodiny před mší svatou, nebo kdykoli na požádání.

ZPOVĚDNÍ ZRCADLO

Zpovědní zrcadlo nám má být pomocníkem a podporou při přípravě na svátost smíření. Zpovědní zrcadlo najdete v kancionálu, brožurách pomáhajících při přípravě k svátosti smíření nebo na internetu. Např. zpovědní zrcadlo papeže Františka - Pečuj o své srdce!

brožura Příprava na svátost smíření dnes - zpovědní zrcadlo

Aleš Opatrný - Příprava na svátost smíření

 

Další informace na www.liturgie.cz.