Pomazání nemocných

Pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných je určena lidem vážně nemocným nebo oslabeným stářím, svátost lze přijmout např. také před náročnou operací.

Bůh svátostí dává nemocnému milost Ducha svatého, posilu, odvahu a útěchu v jeho vážném stavu, stáří, a to jak na duchu, tak mnohdy i úlevu či uzdravení tělesné.

Pomazání nemocných může přijmout pouze katolík.

Svátost pomazání nemocných udílí kněz vkládáním rukou na hlavu nemocného a následným mazáním posvěceným olejem na hlavě a na rukou, modlí se nad nemocným. Předpokládá se, že nemocný přijal svátost smíření (zpověď), pokud ji přijmout nemohl, svátostí pomazání nemocných se mu odpouští hříchy.

Kněz svátost uděluje tam, kde se nemocný nachází a kněz se k němu může dostavit (tedy nejen v kostele při bohoslužbě nebo mimo ni, ale i doma, v nemocnici, v domově důchodců, pečovatelském domě, …).

 

Kdy přijmout svátost pomazání nemocných

O svátost pomazání nemocných žádá nemocný podle svého zdravotního stavu, případně s jeho vědomím někdo z jeho okolí. Tato svátost může být přijímána vícekrát za život, tedy opakovaně (pokud člověk znovu onemocní, jeho stav se zhorší, čeká ho další operace, oslabuje ho stáří, …).

Lidé, kteří nejsou ohroženi na životě, se domluví na přijetí pomazání nemocných s knězem.

Člověku v přímém ohrožení života je vhodné přivolání kněze neodkládat, aby stihl dotyčného opatřit pomazáním nemocných (svátost lze udělit člověku v bezvědomí, nikoli zemřelému).


Udílení svátosti pomazání nemocných v naší farnosti probíhá zpravidla na podzim během slavení mše svaté hromadně (oznámeno předem v ohláškách i pastoračním plánu).


Pro udělení svátosti individuálně kontaktujte kněze
.

 

Další informace:
www.liturgie.cz (Svátost pomazání nemocných)