Manželství

Manželství

Před církevním sňatkem je třeba absolvovat příslušnou přípravu (probíhá formou několika setkání s knězem na faře). 

Ti, kteří chtějí přijmout svátost manželství, se musí domluvit alespoň 6 měsíce před plánovanou svatbou s knězem na termínu svatby.


Církevní sňatek je podle zákona platný i před státem.

Co je třeba zařídit:

  • státní matrika (obecní matrika příslušná dle místa svatby), kde bude se snoubenci sepsán protokol o uzavření manželství (s sebou občanský průkaz, rodný list, iniciály svědků)
  • církevní matrika (místní farní úřad), na farním úřadě bude se snoubenci sepsán snubní zápis (s sebou občanské průkazy, rodné listy, katolík potřebuje výpis z křestní matriky, který není starší než tři měsíce, počítáno od data svatby)

Církevní sňatek uzavírají:

  • dva svobodní, plnoletí a pokřtění katolíci,
  • jeden nebo oba ze snoubenců jsou ovdovělí,
  • jeden ze snoubenců je katolík a druhý nevěřící/věřící jiné křesťanské církve, pak farnost překládá žádost biskupovi a nekatolík podepisuje prohlášení, že se nechce vzdát své víry a přeje si, aby děti byly katolicky pokřtěny a také vychovávány. Nekatolická strana bere toto prohlášení na vědomí, 

Další informace:

liturgie.cz (Svátost manželství)

pastorace.cz (Manželství)