Toto léto se opět konal farní tábor, tentokrát na téma Hoši od Bobří řeky.
 
Ve dnech 15. - 21. 7. 2023 se uskutečnil tábor pro děti od 3. do 8. třídy. A program byl opravdu bohatý. Téma tábora totiž udělalo své, a tak se letošní tábor nesl v duchu lovení bobříků - odvahy, hladu, mrštnosti atd. Za splnění různých aktivit si potom mohly děti daného bobříka (knoflík) přišít na své šátky. Postupně tak nasbíraly všech 13 bobříků, za což jim patří velká pochvala.
 
Pevně doufáme, že si děti tábor užily. Ze strany vedoucích hodnotíme celý tábor za úspěšný, i když občas to nebylo lehké, ať už organizačně, nebo fyzicky.
 
Vedoucím patří velké díky za přípravu a průběh tábor, stejně tak hlavním vedoucím Kristince Omesové a Klárce Ledvinkové. Moc děkujeme! 
 
Za kolektiv vedoucích
Pavel
 
 
 
 
fotogalerie zde.