Od 18. do 25. ledna 2024 probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů. Letošní heslo zní: Miluj Hospodina, Boha svého… a svého bližního jako sám sebe (L 10,27). 

Texty k Týdnu modliteb najdete https://cbk.cirkev.cz/dokumenty/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-18-25-1-2024_283.

V neděli 28. ledna 2024 jste srdečně zváni Římskokatolickou farností Přibyslav, Římskokatolickou farností Nížkov a Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Sázavě na ekumenickou bohoslužbu za jednotu křesťanů v 16.00 do Sázavy.